חובה לדווח למס הכנסה על פתיחת העסק

לאחר שינוי החוק לפני כשנה, חייבים העוסקים לדווח במיידי למס הכנסה על פתיחת העסק ומי שאינו עושה כך חשוף לקבלת קנסות מנהלים. לצרכי רישום עסק עצמאי חייבים להגיש בקשה לרישום לפקיד שומה. למרות שניתן לפתוח את העסק ברשויות המס באופן עצמאי, מומלץ להיעזר בשירותי רו"ח לביצוע פעולה זו.


אזולאי-סוטובסקי, רו"ח – ייעוץ מס, מיסוי בינלאומי, ייעוץ עסקי ועוד

תודה! כבר אהבת את זה.