יש לפתוח תיק ניכויים עבור עובדים שכירים

אם העסק מעסיק עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים אצל פקיד השומה. רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי מתבצע בצורה אוטומטית על-ידי קבלת נתונים ממס הכנסה.


אזולאי-סוטובסקי, רו"ח – ייעוץ מס, מיסוי בינלאומי, ייעוץ עסקי ועוד

תודה! כבר אהבת את זה.