פיטורין בזמן הריון

על פי חוק, מחויבת כל אישה הרה, להודיע למעסיקיה על הריונה החל מהחודש החמישי לקליטת ההריון. החל מרגע הדיווח חלה חובה על המעסיק שלא להעמיס שעות עבודה על העובדת, ובמידה והעובדת מועסקת אצלו לאורך תקופה שעולה על חצי שנה גם אסור לו להכריז על פיטוריה עד לסיום תקופת חופשת הלידה על פי חוק.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.