צלם לחתונה

אלבום מוצלח שינציח את חתונתכם מתחיל ונגמר בצלם טוב שמבין ללבכם. מומלץ לראות עבודות קודמות של הצלם לפני שתבחרו בו, ואחרי שמצאתם את הצלם המתאים חשוב לשבת עימו ולתאר בפניו בפרוטרוט את החזון שלכם, וכן מה תכלול בדיוק חבילת הצילום. דאגו שהוא יכיר את פניהם של האנשים שחשוב לכם במיוחד שיופיעו הרבה באלבום.

תודה! כבר אהבת את זה.