כמה כללי בטיחות לשימוש בסוללה

לעולם אין להשליך את הסוללה לאש ו/או לחשוף אותה לחום!


בעת הטענת הסוללה יש לשים לב שהיא מונחת בדיוק במקומה במטען.


לעולם אין לאפשר מגע בין קצוות המגעים של הסוללה(+)(-) ובכך למעשה ליצור "קצר בין המגעים". לכן יש לשים לב לא לאחסן את הסוללה במקום שבו יש – שרשרת , פצירה או כל סוג אחר של מתכת .


לעולם אין ללחוץ/למעוך/לדחוס ולהפעיל כוח על הסוללה.


GOOD STUFF, סחר בינלאומי ייבוא ייצוא – סוללות

תודה! כבר אהבת את זה.