אין להכניס את הסוללה למכשיר היוצר חום

GOOD STUFF, סחר בינלאומי ייבוא ייצוא – סוללות

תודה! כבר אהבת את זה.