כל תופעה חריגה מחייבת להפסיק להשתמש בסוללה

GOOD STUFF, סחר בינלאומי ייבוא ייצוא – סוללות

תודה! כבר אהבת את זה.