מחירון דלקים נובמבר 2011

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.43

14.06

דלק

7.43

14.75

סונול

7.43

14.76

פז

7.43

14.66

דור אלון

7.43

14.66

תודה! כבר אהבת את זה.