מחירון דלקים דצמבר 2011

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.32

14.21

דלק

7.32

14.88

סונול

7.32

14.88

פז

7.32

14.80

דור אלון

7.32

14.79

תודה! כבר אהבת את זה.