מחירון דלקים דצמבר 2011

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.32

14.21

דלק

7.32

14.88

סונול

7.32

14.88

פז

7.32

14.80

דור אלון

7.32

14.79

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.