אל תשמרו מידע חשוב בדפדפן של המשתמש

אל תשמרו מידע חשוב בדפדפן של המשתמש, כגון מחירים. המשתמש יכול לשנות מידע שנשמר אצלו ולגרום נזק.


Applicure, מוצרי אבטחה לאינטרנט

תודה! כבר אהבת את זה.