הצלחה

הצלחה ואושר אינן מילים נרדפות, הצלחה פירושה להשיג מה שאתם רוצים ואושר להיות
מאושר ממה שהשגתם.

תודה! כבר אהבת את זה.