מחירון דלקים פברואר 2012

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.67

14.29

דלק

7.67

14.97

סונול

7.67

14.97

פז

7.67

14.95

דור אלון

7.67

14.96

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.