מחירון דלקים פברואר 2012

סוג דלק

בנזין 95

סולר

טן

7.67

14.29

דלק

7.67

14.97

סונול

7.67

14.97

פז

7.67

14.95

דור אלון

7.67

14.96

תודה! כבר אהבת את זה.