רשתות נגד יונים

מצליחים לחיות איתם בשלום?
בכל אופן….

   למרות שאומרים שצואת ציפור היא סימן למזל טוב, מומלץ לרסס נגד קרציוני יונים המעבירות מחלות לבני אדם.

   הטיפול היעיל ביותר נגד יונים, הוא התקנת רשתות במקומות שניתן.

תודה! כבר אהבת את זה.