סומק וצללית

סומק וצלללית מורכבים בדיוק מאותם חומרים!!

ולכן אפשר להשתמש

בכל צללית לסומק והפוך..

תודה! כבר אהבת את זה.