איפור ביוטי

איפור ביוטי

איפור ביוטי

נועד כדי להסב את צומת הלב

לחלקים היותר יפים בפנים שלנו,

זאת בעזרת הבלטת השפתיים באדום

או לחילופין, הדגשת עיינים.

תודה! כבר אהבת את זה.