אין לקיים אירוע במקום ללא רשיונות מתאימים

לקראת החורף, בעת בחירת מקום סגור לאירוע, חשוב להקפיד ולבדוק את רישיונות מקום העסק כגון- רישיון עסק, אישור מכבי אש, אישור תברואה עירוני וכו'. אין לקיים אירוע במקום אשר אין לו את הרישויונות המתאימים.

תודה! כבר אהבת את זה.