arg-n לטיפול בחרדת מבחנים

לטיפול בחרדת מבחנים לטווח הארוך, רצוי ללכת לטיפול הומאופתי אצל הומאופת.  אך למצבי עזרה ראשונה- לקראת מבחן קרוב, אם הלחץ גובר עד רמה של קושי לתפקד או קושי אפילו לגשת אליו, ניתן ליטול את התרופה ההומאופתית arg-n.

תודה! כבר אהבת את זה.