מה שלא לבשתם שנתיים כבר לא תלבשו לעולם

זה הזמן להחליף את ארון הבגדים .כשאתם ממיינים -שימו לב .מוכתם.


קטן?גדול?


לא לבשתם שנתיים.כבר לא תלבשו.אחלו לבגד בהצלחה בדרכו החדשה ושחררו אותו

תודה! כבר אהבת את זה.