מחירון דלקים מאי 2012

מחיר הדלקים יורד. מחירון בנזין יעמוד על 7.86 ש"ח לליטר.

סוג דלקסולר
טן14.67
דלק15.34
סונול15.34
פז15.25
דור אלון15.28
תודה! כבר אהבת את זה.