מחירון דלקים יוני 2012

מחיר הבנזין יורד ב-27 אג' לליטר ויעמוד על 7.59 כולל מע"מ.

מחיר הסולר יורד בשיעור של 20 אג'.

סוג דלקסולר
טן      14.50
דלק      15.15
סונול      15.17
פז      15.10
דור אלון      15.13
תודה! כבר אהבת את זה.