מחירון דלקים יולי 2012

מחירי הבנזין והסולר יורדים. מחיר בנזין 95 יעמוד על 7.43. הנחת שרות עצמי 16 אג.

מחירון הסולר יורד בסדר גודל של 20 אג'. מצורפת טבלה עם מחירוני חברות הדלק.

סוג דלקסולר
טן      14.29
דלק      14.95
סונול      14.97
פז      14.90
דור אלון      14.92
תודה! כבר אהבת את זה.