סוגי הקלדות

פרטיים:                            עסקיים:
מכתבים                                    מכתבים
מסמכים אישיים                          פרוטוקולים
ספרי זכרונות                             סיכומי ישיבות
סיפורים                                     אינדקסים
שירים                                       דו"חות
ביוגרפיות                                  הצעות מחיר
נאומים                                      חוות דעת
עבודות גמר                               חוזים
הדפסות לדוקטורנטים                 מסמכים משפטיים
עבודות סמינריוניות                     מפרטים טכניים
קורות חיים                                פרופיל עסקי
מאזנים
חומר שוטף
דו"חות נזק
שאלונים לסוקרים

תודה! כבר אהבת את זה.