מחירון דלקים אוגוסט 2012

מחירי הדלקים עלו בצורה דרסטית. בנזין ב-43 אג' ל7.86.

סולר סביב חצי שקל, להלן פירוט מחירונים של חברות הדלק המובילות:

סוג דלקסולר
טן14.82
דלק15.43
סונול15.46
פז15.39
דור אלון15.41
תודה! כבר אהבת את זה.