יש להחליף את הבולמים אם הם מורכבים על אותו סרן

בדוק את תקינות בולמי הזעזועים מאחר ובולמים לא תקינים מגדילים את טווח העצירה- יש להחליף את הבולמים אם הם מורכבים על אותו סרן.

באדיבות Tires4u, רשת פנצ'ריות

תודה! כבר אהבת את זה.