מחירון דלקים אוקטובר 2012

מחירון הדלקים יורד. בנזין יורד ב-30 אג' לליטר למחירון של 8.12 , מחירון בשרות עצמי  7.96.

מחירון הסולר ירד בסביבות 10 אג'.

מחירון סולר
סוג דלקסולר
טן15.29
דלק15.84
סונול15.84
פז15.81
דור אלון15.82

 

חג שמח

תודה! כבר אהבת את זה.