מחירון דלקים מרץ 2013

מחיר הנזין התייקר ב-12 אג ויעמוד על 8.13 בשרות מלא.

מחירון הסולר התייקר בכ-12 אג בערך, מצורפים מחירונים מעדכנים של חברות הדלק.

מחירון סולר

חברת דלקסוג דלק סולר
טן15.51
דלק15.92
סונול15.93
פז15.87
דור אלון15.89
תודה! כבר אהבת את זה.