מחירון דלקים אפריל 2013

מחיר הנזין הוזל ב-38 אג ויעמוד על 7.75 בשרות מלא.

מחירון הסולר התייקר בכ-30 אג בערך, מצורפים מחירונים מעדכנים של חברות הדלק.

חברת דלקסוג דלק סולר
טן15.24
דלק      15.70
סונול15.68
פז15.51
דור אלון15.65
תודה! כבר אהבת את זה.