מחירון דלקים יוני 2013

מחיר הבנזין מתייקר ב-26 אג ל- 7.70 ש"ח לליטר דלק.

גם מחירון הסולר מתייקר.

חברת דלקסולר
טן       15.43
דלק       15.78
סונול       15.80
פז       15.50
דור אלון       15.73
תודה! כבר אהבת את זה.