מחירון דלקים יולי 2013

מחיר הבנזין ירד ב-9 אג ל- 7.61 ש"ח לליטר דלק בשרות מלא.

מחירון סולר שמר על עצמו, ירידה קטנה.

חברת דלקסולר
טן       15.43
דלק       15.76
סונול       15.77
פז       15.46
דור אלון       15.69

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.