לפני צילומי הריון

לא ללבוש שום דבר צמוד שעלול ללחוץ על הבטן ב-48 שעות לפני שבאים לצילומי הריון. אחרת יהיו סימנים על הבטן וחבל.

http://www.studio-liorit.co.il

תודה! כבר אהבת את זה.