ביטוח תאונות אישיות למי הוא מיועד?

מכיוון שכל אחד ואחת מאיתנו חשוף לתאונות לאורך כל שעות היממה, ביטוח תאונות אישיות מותאם לכל אחד ואחת מאיתנו. בקרב רוב חברות הביטוח גיל ההצטרפות לביטוח מיועדים לגילאי 18 ואילך. במקביל, מרבית ילדי ישראל מבוטחים בביטוח תאונות אישיות מטעם המוסד החינוכי בו הם לומדים.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.