מהי השתתפות עצמית?

השתתפות עצמית הינו סעיף בפוליסות הביטוח השונות. סעיף זה מתייחס לסכום הראשוני אותו תדרשו לשלם בכל נזק המוגש כתביעה לפוליסה.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.