מהי השתתפות עצמית?

השתתפות עצמית הינו סעיף בפוליסות הביטוח השונות. סעיף זה מתייחס לסכום הראשוני אותו תדרשו לשלם בכל נזק המוגש כתביעה לפוליסה.

תודה! כבר אהבת את זה.