אילו נזקים אינם נחשבים כתביעת ביטוח?

גניבות רדיו, פגיעה בשמשות הרכב והפעלת שירותי דרך או גרירה אינם נחשבים כתביעות ביטוח, וזאת במידה ולא נגרם נזק נוסף ליתר חלקי הרכב.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.