האם שירותי הגרירה הנכללים בפוליסה תקפים בכל מקום ברחבי הארץ?

שירותי הגרירה הנכללים בתוך פוליסת הביטוח המקיף הינם שירותים כלל ארציים והם מוענקים לכם בכל מקום ברחבי הארץ.

תודה! כבר אהבת את זה.