מהו הפיצוי המוענק במקרים של תביעות ביטוחיות?

סכומי הפיצוי נקבעים על פי כל מקרה לגופו, וזאת בהתאם לפוליסה אותה רכשתם, ועל פי גבול האחריות בפוליסה. ייעוץ מקצועי בטרם רכישת הפוליסה תאפשר לכם לבצע התאמה בין הצרכים האישיים שלכם לבין אופי הביטוח אותו תרכשו.

תודה! כבר אהבת את זה.