גם לאחר השתילה של ורד במיכל, יש צורך להשקות כל יום

ורדים דורשים השקיה מסודרת. יש צורך להשקות ורדים במיכל כל יום עד לרוויה ויציאת עד 10% מהמים לחורי הניקוז. גם לאחר השתילה של ורד במיכל יש צורך להשקות כל יום באזור המצע של המיכל, עד להשתרשות טובה של הצמח לצדדים.


באדיבות משתלות גבעת ברנר

תודה! כבר אהבת את זה.