כאשר יש חורף מתון, כדאי לדחות את מועד גיזום הורדים

גיזום ורדים מביא לעיצובם בצורה הרצויה ועוזר להגברת הפריחה. בקיץ יש לגזום כל ענף פורח מיד לאחר נבילת הפרחים בקצה. מיקום הגיזום במחצית הענף. בחורף מדללים ענפים חלשים. בשנים עם חורף מתון, הפריחה ממשיכה גם בחורף ואז יש לדחות את הגיזום.


באדיבות משתלות גבעת ברנר

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.