ורדים זקוקים לתנאי גידול בשמש מלאה

ורדים זקוקים לתנאי גידול בשמש מלאה. צל קל אינו מפריע אם הוא אינו מגביל מעבר ל-30% מסך כמות האור היומית. בצל כבד, כמות הפרחים יורדת, הנגיעות במחלות ומזיקים עולה ולבסוף הצמחים מתנוונים ומתים.


באדיבות משתלות גבעת ברנר

תודה! כבר אהבת את זה.