מחירון דלקים אוקטובר 2013

הי מחירון בנזין ירד ב 43 אג' ועומד על 7.60 (מחיר מלא).

הסולר ירד גם, להלן מחירוני החברות המובילות

חברת דלקסולר
טן       15.80
דלק       16.01
סונול       16.03
פז15.65
דור אלון       15.93

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.