מחירון דלקים אוקטובר 2013

הי מחירון בנזין ירד ב 43 אג' ועומד על 7.60 (מחיר מלא).

הסולר ירד גם, להלן מחירוני החברות המובילות

חברת דלקסולר
טן       15.80
דלק       16.01
סונול       16.03
פז15.65
דור אלון       15.93
תודה! כבר אהבת את זה.