האם חובה לרכוש את שני סוגי הביטוח?

ביטוח דירה, מבנה או תכולה, ניתן לרכוש על פי הצרכים האישיים של כל אחד ואחת מכם, ואין כל מחויבות לרכוש את שני סוגי הביטוח.

תודה! כבר אהבת את זה.