כיצד קובעים את שווי הדירה ותכולתה לצרכי ביטוח דירה?

ערך הדירה ותכולתה נקבע על פי הערכת שמאי מטעם חברת הביטוח בנוגע לשווי הדירה ושווי תכולתה, או לחילופין, בהתאם להערכת המבוטח.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.