על פי מה נקבע ערכו של מוצר מסוים המופיע בתכולת הדירה?

 ערכו של כל מוצר נקבע על פי הערכת שמאי ביום רכישת הפוליסה. ברוב המקרים, ערכם של פריטי התכולה השונים מוצמדים למדד וערכם נקבע מחדש בכל שנה בעת חידוש הפוליסה.

תודה! כבר אהבת את זה.