מהו הכיסוי המוענק במסגרת ביטוח מבנה?

ביטוח מבנה הנדרש בין היתר לצורך העמדת הלוואות משכנתא, מאפשר לכם ליהנות מכיסוי מורחב בגין כל הוצאה שנגרמה לכם כתוצאה מנזקים כאלו ואחרים למבנה. כיסוי ההוצאות מוענק גם להוצאות עלויות השמאי, קבלנים, אובדן שכר דירה, הוצאות פינוי והריסות ועוד.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.