מחירון דלקים נובמבר 13

מחירון הדלקים ירד. בנזין 95 ירד ב- 10אג' ועומד על 7.50 בשרות מלא.

מחירון סולר בחברות הדלק המובילות

חברת דלקסולר
טן       15.79
דלק       15.96
סונול       15.98
פז15.59 
דור אלון       15.88
תודה! כבר אהבת את זה.