מחירון דלקים דצמבר 13

מחירון הדלקים ההתייקר סביב 10 אג'.

בנזין 95 מחירון מלא עומד על 7.58 (התייקר ב-8 אג').

חברת דלקסולר
טן15.97
דלק       16.10
סונול16.12
פז15.89 
דור אלון16.03
תודה! כבר אהבת את זה.