המנע מבלאי חלודה מהיר

אל תחנה את הרכב בקרבת עצים לזמן ממושך, דבר זה יגרום לבלאי חלודה מהיר!

אוטו ג'י אל איקס – מומחים ברכבים

תודה! כבר אהבת את זה.