מחירון דלקים פברואר 2014

 מחירון הבנזין ירד ב-9 אג' ויעמוד בשרות מלא על 7.54.

מחיר הסולר גם ירד,

 טן

 סונול

פז

דלק

דור אלון

     15.97

     16.08

     15.76

     16.05

    15.98

תודה! כבר אהבת את זה.