כל עכבה לטובה

את/ה ממהר/ת, הדברים נתקעים, והזמן רץ!


עצור!


קח אוויר: אל תלחץ – כי לא יעזור!


זרום עם המצב – לעולם לא תדע מה נמנע וזה לטובה! "כל עכבה לטובה".


 


באדיבות רוחי, מתוך האין מוצא מאירה לך את הדרך


 

תודה! כבר אהבת את זה.