כלב בול טרייר

כלב בול טרייר

תודה! כבר אהבת את זה.