מחירון דלקים אפריל 2014

מחירון הדלקים ירד ב-3 אג'. בנזין במחיר מלא עומד על 7.68 ש"ח (בשרות עצמי פחות 18 אג').

מחירון דלקים סולר בחברות הדלק המובילות:

טן16.14
סונול16.15
דלק16.11
דור16.01
פז15.85
תודה! כבר אהבת את זה.